You Can Win - ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္

Winners don't do different things. They do things differently. #ShivKhera #Willpower
ကြ်န္ေတာ့ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံး ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈကေတာ့ လူေတြဟာ သူတိ

ပြဲေစ်းတန္းမွာ မိုးပ်ံပူေဖာင္း ေရာင္းၿပီး အသက္ေမြးရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူ႔မွာ အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ေတြအပါအဝင္ ေရာင္စုံ မိုးပ်ံပူေဖာင္းေတြ ရွိတယ္ေလ။ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းတဲ့ အခါတိုင္း သူက ဟယ္လီယံဓာတ္ ထည့္ထားတဲ့ ပူေဖာင္းတစ္လုံးကို ေကာင္းကင္ကို လႊတ္ပါလိမ့္မယ္။ ပူေဖာင္း ေကာင္းကင္ပ်ံတက္သြားတာကို ကေလးေတြ ျမင္တဲ့အခါ ကေလးအားလုံးက တစ္လုံးစီ ရခ်င္လာတယ္။ ကေလးေတြက သူဆီ လာၿပီး တစ္လုံးစီ ဝယ္ၾကေတာ့တာပဲ။ သူ႔ေရာင္းအားေတြ တက္သြားမွာေပါ့။ တစ္ေန႔လုံး ေစ်းေရာင္းက်သြားတဲ့ အခါတိုင္း သူ ပူေဖာင္းတစ္လုံးစီ ဆက္လႊတ္တင္ေနခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔မွာ ပူစီေဖာင္း ေရာင္းသမားဟာ သူ႔အေပၚဝတ္ အက်ႌကို ဆြဲခံရသလိုလို ရွိတာနဲ႔ လည္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္က ေမးတယ္။ "အမဲေရာင္ ပူေဖာင္းကို လႊတ္လိုက္ရင္လဲ အဲဒါက ေကာင္းကင္ေပၚ ပ်ံတက္သြားမွာလား ဟင္"တဲ့။ ကေလးရဲ႕ သိခ်င္စိတ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ သနားစိတ္ျဖစ္သြားတဲ့ ပူေဖာင္းေရာင္းသူဟာ "သားေလးေရ ပူးေဖာင္းကို ေကာင္းကင္ပ်ံတက္ေစတာက အေရာင္မဟုတ္ဘူး၊ ပူေဖာင္းထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့အရာ (ဓာတ္)ပဲ ျဖစ္တယ္ကြဲ႔" လို႔ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေလး ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအေျခခံသေဘာတရားဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘဝေတြႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အေရးပါအရာေရာက္တာက အတြင္းပိုင္းမွာပါ။ ျမင့္တက္သြားေစတဲ့ အတြင္းပိုင္းက အရာဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားပါပဲ။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ဝီလ်ံ ဂ်ိမ္(စ္)က "ကြ်န္ေတာ့ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံး ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈကေတာ့ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို ေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘဝေတြကိုလဲ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ"လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။

သင့္ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ အရာဟာ သင့္ရဲ႕  အျမင္သေဘာထားပဲ။

ဟာဗတ္တကၠသိုလ္က လုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာ ေတြ႔ရတာက လူတစ္ေယာက္ အလုပ္ရတဲ့ အခါ ဒါမွမဟုတ္ ရာထူးတက္တဲ့ အခါ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းက အဲဒီလူရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သူ႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြကို သိလို႔ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ပညာေရးရဲ႕ (၁၀၀) ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါးေသာ ေငြေတြဟာ ဘဝ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ အေရးပါတဲ့ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ အတြက္ ေရာက္သြားတာဟာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္။
 

You Can Win (သင္ႏိုင္ႏိုင္တယ္)ဆိုတာ အဲဒီေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအေၾကာင္းေတြပဲ။ Attitude (အျမင္သေဘာထား) ဆိုတာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ အေရးအၾကီးဆုံး စကားလုံးပဲ။ အဲဒီစကားလုံးဟာ မိမိရဲ႕ ပုဂၢလိက ဘဝ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဘဝေတြ အပါအဝင္ ဘဝရဲ႕ နယ္ပယ္စုံႏွင့္ သက္ဆိုင္တယ္။ အမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦးဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား မရွိပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား မရွိပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ မိဘေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြ၊ အေရာင္းသမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား မရွိပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ မိဘေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြ၊ အေရာင္းသမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ရွင္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။

သင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ နယ္ပယ္ကို ထည့္မတြက္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ဟာ အျမင္သေဘာထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ေနသေဘာထားက ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဘဝအေပၚမွာ ထားတဲ့ သင့္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို စစ္ေဆးမၾကည့္သင့္ေပဘူးလား။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားက သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္ဆိုတာကိုေရာ မေမးသင့္ေပဘူးလား။

ရည္ညႊန္း။ Macmillan India Ltd က ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ ထုပ္ေဝတဲ့ Shiv Khera ရဲ႕ You Can Win စာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၂၊ ၃ မွ စာပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ကို ဘာသာျပန္ၿပီး ပို႔စ္ တင္လိုက္တာပါ။
 
Bone Nyan
Mumbai, India
08/12/2010

blank

22 Blog posts

Comments