ပါရမီျပည့္ေအာင္ ေစာင့္ပါ

ပါရမီျပည့္ေအာင္ ေစာင့္ပါ

ေဒါက္တာအရွင္သုနႏၵာလကၤာရ (ဆြီဒင္) လူတခ်ဳိ႕က ၀ိပႆနာတရားေတြ အားထုတ္တာ ၾကာလာရင္ ပါရမီဆိုတဲ့ စကားကို ပိုေ..

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ - Happiness

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ - Happiness

★ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကို #ပီတိ လို႔ေခၚတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ အေရးပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာက..

You Can Win  -  ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္

You Can Win - ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္

Winners don't do different things. They do things differently. #ShivKhera #Willpower ကြ်န္ေတာ့ ..