လြမ္းႏွင္းမွဳန္မွဳန္ - လွမ်းနှင်းမှုန်မှုန်  - (၀တၳဳတုိ) ႏွင္းခါးမုိး

လြမ္းႏွင္းမွဳန္မွဳန္ - လွမ်းနှင်းမှုန်မှုန် - (၀တၳဳတုိ) ႏွင္းခါးမုိး

ျမက္ခင္းျပင္က်ယ္ထဲမွာ တပင္တည္း မားမားစြင့္စြင့္ ရွိေနသည့္ ယူကလစ္ပင္ ျမင့္ျမင့္က အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္က..